Darbības lauks

Welcome
01.06.2005
Darbības lauks
SpacerMatrix-w190.gif

Videi draudzīga ražotāja atbildība ir iespēja veidot labākus produktus un palielināt biznesa panākumus. Viedi un veiksmīgi risinājumi tiks prezentēti

Semināru virknē par ekodizainu

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem elektronikas nozarē


Šī visu Eiropu aptverošā informatīvā kampaņa iepazīstina ar likumdošanas bāzi, videi draudzīgu piegādes ķēžu un vadības stratēģijām. Ņemiet vērā: ietekme uz vidi ir ietekme uz jūsu izmaksām! Iegūstiet konkurētspējīgas priekšrocības izmantojot ekodizainu!Inovatīvie mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Jūsu ietekmei dinamiskajā elektronikas industrijā uz ekonomisku un uzlabotu ekoloģisku izpildījumu ir vislielākā nozīme.

Jaunā Eiropas likumdošana ietver gan jaunas iespējas, gan izaicinājumus uzņēmumiem. Ir sagaidāms, ka saistošais Direktīvas par enerģiju patērējošiem produktiem projekts stāsies spēkā 2006.gadā."Ekoloģija + Ekonomika = Ekodizains" ir formula videi draudzīga produkta radīšanai. Ekodizains ir sistemātiska produkta vides prasību izvērtēšana un ievērošana. Šādā veidā produkta piemērotība videi var tikt uzlabota visā tā dzīves cikla laikā.
Tuvāk izvērtējot visas produkta dzīves cikla stadijas, kas ietver ražošanu, izmantošanu un dzīves beigas, labāku ekoloģisko un ekonomisko izpildījumu var atrast sekojošās jomās:

  • Produkta enerģētiskā efektivitāte
  • Toksiskie materiāli, vielu ierobežojumi
  • Produktu un to sastāvdaļu otrreizēja izmantošana, reciklēšana

Ietekme uz vidi var tikt samazināta optimizējot produkta dizainu. Šī optimizācija ne tikai palīdz aizsargāt vidi, bet vienlaicīgi sekmē produktu cenu samazināšanos, efektivitātes palielināšanos un konkurētspēju.
Fraunhofera drošuma un mikrointegrācijas institūts (IZM)
un partneri Eiropas Komisijas vārdā piedāvās 28 seminārus. Tie notiks no 2005.gada aprīļa līdz septembrim 20 valstīs visā Eiropā. Ekodizaina izpratnes palielināšanas kampaņa ir paredzēta tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem elektronikas industrijā.