Zakres

Welcome
15.03.2005
Zakres
SpacerMatrix-w190.gif

Odpowiedzialność producentów za środowisko stwarza przedsiębiorstwu okazję do lepszego projektowania produktów oraz do zwiększenia zysków firmy. Pomysłowe i uwieńczone sukcesem podejścia będą prezentowane na

Warsztatach z zakresu Eko-Projektowania

dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora elektroniki


Kampania informacyjna, która jest skierowana do całej Europy wprowadza ramy legislacyjne a także strategię tworzenia "zielonego" łańcucha dostawców i strategię eko-logicznego zarządzania. Bądź świadomy: oddziaływania na środowisko są oddziaływaniami na Twoje koszty! Zdobądź przewagę nad konkurencją przez eko - projektowanie!Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiej gospodarki. Twój wpływ na gospodarkę i na poprawę podejścia przemysłu elektronicznego do ekologii jest również bardzo ważny.

Nowe europejskie prawo stwarza zarówno możliwości jak i wyzwania dla przedsiębiorstw. Oczekuje się, że kolejny projekt Dyrektywy Unii Europejskiej: Directive on Energy using Products (EuP), dotyczącej produktów zużywających energię, wejdzie w życie w 2006 roku."Ekologia + Economia = Eko-projektowanie" jest równaniem ekologicznego projektowania produktu. Eko-projektowanie to systematyczne rozważanie wymagań, jakie środowisko stawia wobec projektowanego produktu. Dlatego zgodność ekologiczna produktu będzie uwypuklana w ciągu całego cyklu życia produktu.

Przyglądając się bliżej całości cyklu życia produktu, począwszy od wytwarzania, używania, aż po jego koniec życia, ekologiczne i ekonomiczne możliwości udoskonalenia produktu można znaleźć w:

  • Energetycznej sprawności produktu,
  • Ograniczeniach stosowania toksycznych materiałów,
  • Ponownym użyciu produktów i ich komponentów, recyklingu.
Oddziaływanie na środowisko może być zmniejszone poprzez optymalizację projektowania produktu. Ta optymalizacja nie tylko pomaga chronić środowisko, ale równocześnie ułatwia obniżenie kosztów, wzrost wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw.28 Warsztatów będzie zaoferowanych przez Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) wraz z lokalnymi partnerami, w imieniu Komisji Europejskiej. Warsztaty będą odbywały się od kwietnia do września 2005 w 20 krajach Europy.Kampania na rzecz wzrostu świadomości eko-projektowania jest skierowana zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw branży elektronicznej.