Scope

Welcome
01.04.2005
Scope
SpacerMatrix-w190.gif

Odpovědnost výrobců za životní prostředí je spjata s dokonalejším a racionálnějším návrhem výrobků, což znamená také vyšší jakost, úsporu nákladů a s tím i větší obchodní úspěch.

Správný a úspěšný přístup k této problematice bude prezentován na
semináři “Eco-Design”

určenému malým a středním podnikům z oblasti elektrotechnického a elektronického sektoru


Tento seminář je součástí celoevropské kampaně, jejímž cílem je seznámení s legislativou EU, a z ní vyplývající strategie pro zavedení a podporu managementu životního prostředí. Uvědomte si, že nezavedení managementu životního prostředí se zákonitě odrazí ve zvýšených nákladech!
Využijte proto výhod nabízených legislativou pro zvýšení své konkurenceschopnosti!Inovace malých a středních podniků je významnou součástí evropské ekonomiky. Jejich postavení má významný vliv a význam pro pozitivní vývoj hospodářských výsledků a životního prostředí. Toto platí ve zvýšené míře také z pohledu dynamicky se rozvíjejícího elektrotechnického a elektronického průmyslu.

Nová evropská legislativa EU vytváří možnosti pro zavádění nezbytných změn vedoucích k úsporám podniků. Je připravován návrh předpisu pro energeticky kontrolované výrobky (Directive on Energy using Products - EuP), který by měl vstoupit v platnost v roce 2006."Ekologie + Ekonomika = Eco-design" je základním pravidlem pro ekologickou výrobu a výrobky. Eco-design je založen na systematickém zohledňování požadavků na životní prostředí v návrhu nových výrobků. Takto je u každého výrobku zaručena kompatibilita s životním prostředím v průběhu celé jeho životnosti, až do úplné likvidace.

Pozornost je třeba věnovat celému životnímu cyklu výrobku, jež zahrnuje výrobu, způsob užívání ale také likvidaci. Ekonomických a ekologických zlepšení lze dosáhnout různými způsoby, jako např:

  • Energetickou efektivností výrobku
  • Omezením škodlivých a toxických materiálů a látek
  • Vícenásobným použitím a recyklací materiálů, dílů a výrobků
Dopady na životní prostředí mohou být omezeny optimalizací návrhu a konstrukce výrobku. Tato optimalizace napomáhá nejen k ochraně životního prostředí, ale současně také samotnému podniku snižovat náklady a s tím zvyšovat efektivitu a konkurenceschopnost.V celoevropském programu organizovaném Fraunhoferovým institutem pro spolehlivost a mikrointegraci (IZM) a jeho partnery na základě pověření Evropské komise EU bude uspořádáno v době od dubna do září roku 2005 ve 20 zemích Evropy celkem 28 seminářů na toto téma. Tato kampaň probíhající v souladu s připravovanými předpisy Evropského Parlamentu podporuje ochranu životního prostředí a je určena především pro malé a střední podniky z oblasti elektrotechnického průmyslu.