Σκοπός

Welcome
27.04.2005
Σκοπός
SpacerMatrix-w190.gif

Η περιβαλλοντική ευθύνη του παραγωγού αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία για το σχεδιασμό καλύτερων προϊόντων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής επιτυχίας. Έξυπνες και επιτυχείς προσεγγίσεις θα παρουσιαστούν στα πλαίσια των

Eργαστηρίων (workshops) για τον Οικολογικό Σχεδιασμό (Eco-Design)

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρονικών


Η πανευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία ενημέρωσης παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο, τις στρατηγικές για την οικολογική συμβατότητα της παραγωγικής αλυσίδας και την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση. Προσοχή:
το Aντίκτυπο στο περιβάλλον έχει Aντίκτυπο στις δαπάνες σας! Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τον οικολογικό σχεδιασμό!Οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η επίδρασή τους στην οικονομική και οικολογική ανάπτυξη της δυναμικής βιομηχανίας ηλεκτρονικών είναι ύψιστης σημασίας.

Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Το σχετικό σχέδιο πρόταση της Οδηγίας για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (EuP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να ισχύ-σει από το 2006."Οικολογία + Οικονομία = Οικολογικός Σχεδιασμός" είναι η φόρμουλα του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων. Ο οικολογικός σχεδιασμός αποτελεί τη συστηματική αναγνώριση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο σχεδιασμό προϊόντων. Συνεπώς, η περιβαλλοντική συμμόρφωση του προϊόντος θα επιτυγχάνεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει την παραγωγή, τη χρήση, και το τέλος χρήσης, μπορεί κανείς να διακρίνει δυνατότητες οικονομικής και οικολογικής βελτίωσης, όπως ενδεικτικά:

  • Ενεργειακή αποδοτικότητα προϊόντων
  • Τοξικά υλικά, απαγορευμένες ουσίες
  • Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και σύνθετων μερών, ανακύκλωση
Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός προϊόντων μετριάζει τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Η βελτιστοποίηση αυτού του είδους δεν αποσκοπεί απλά στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά συμβάλλει και στη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.28 Εργαστήρια θα διεξαχθούν από το Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) 28 Εργαστήρια θα διεξαχθούν από το και εταίρους από την πλευρά την Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο 2005 σε 20 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Η εκστρατεία προώθησης δραστηριοτήτων Eco-design (Eco-design ARC) στοχεύει ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρονικών.