Scope

Welcome
27.04.2005
Scope
SpacerMatrix-w190.gif

Okoljska odgovornost proizvajalca je poslovna priložnost za načrtovanje boljših izdelkov in povečanje poslovnega uspeha. Učinkoviti pristopi bodo predstavljeni v

seriji delavnic o ekološkem načrtovanju (Eco-Design)

za mala in srednje velika podjetja iz sektorja elektronike


Ta vseevropska informacijska kampanja predstavlja zakonodajni okvir, strategije za okolju prijaznejšo verigo dobaviteljev in varčni okoljski menedžment. Vedite, da so vplivi na okolje tudi vplivi na vaše stroške. Pridobite si konkurenčno prednost s pomočjo ekološkega načrtovanja!Inovativna mala in srednje velika podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva. Vaš prispevek h gospodarnemu in bolj ekološkemu poslovanju dinamične elektroindustrije je izredno pomemben.

Nova evropska zakonodaja ponuja podjetjem tako priložnosti kot izzive. Direktiva EU o izdelkih, ki rabijo energijo (EuP-IRE), ki je trenutno v fazi predloga, naj bi začela veljati leta 2006.Ekologija + gospodarnost = ekološko načrtovanje se glasi formula okolju prijaznega načrtovanja izdelkov. Ekološko načrtovanje pomeni sistematično upoštevanje okoljskih zahtev pri razvoju izdelkov. Tako se okoljska sprejemljivost izdelka poveča v vsem njegovem življenjskem ciklu.
Če si pobliže ogledamo življenjski cikel izdelka, ki obsega njegovo izdelavo, uporabo in izrabo, lahko najdemo številne možnosti za ekološke in gospodarske izboljšave, denimo na naslednjih področjih:

  • energetska učinkovitost izdelka,
  • strupeni materiali, omejitve glede snovi,
  • ponovna uporaba izdelkov ali delov izdelkov, reciklaža.
Vplive na okolje lahko zmanjšamo z optimizacijo procesa načrtovanja izdelkov. Taka optimizacija pa ni le v prid varovanju okolja, temveč obenem omogoča zmanjšanje stroškov ter povečanje učinkovitosti in konkurenčnih prednosti.Frauenhoferjev inštitut za zanesljivost in mikrointegracijo (IZM) bo s svojimi partnerji pod okriljem Evropske komisije izvedel 28 delavnic. Potekale bodo od aprila do septembra 2005 v 20 državah po vsej Evropi. Ozaveščevalna kampanja ekološkega načrtovanja je namenjena zlasti malim in srednje velikim podjetjem s področja elektroindustrije.