Introduction

Welcome
19.03.2007
Introduction
Title:
Úvod do strategiínávrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč,co,jak?

Authors:
Ivan Szendiuch, Jindřich Bulva
Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysokéučenítechnickév Brně

KarstenSchischke, Marcel Hagelüken
Fraunhofer IZM, Germany

Abstract:
Životní prostředí se v posledních desetiletích značně změnilo. Zdroje pitné vody se zhoršily, v zemědělských produktech se objevují dusičnany a další nežádoucí látky, stále častěji se setkáváme s negativními vlivy ovzduší na lidský organizmus a ve výrobcích se objevují toxické materiály. Každý výrobek má určitý vliv na životní prostředí, ať už při své výrobě, při jeho užívání či při likvidaci. Proto se ukazuje stále významnější myšlenka zavádění managementu životního prostředí s výstupem vedoucím ke sledování a kontrole výrobků. Snahou je zdokonalit materiálové složení výrobků promítající se do jejich designu, a tak omezit jejich negativní dopad na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. K této skutečnosti se váže legislativa na celém světě, v EU pak v podobě některých směrnic a zákonů, jež bude nutné respektovat jak z hlediska jednotlivých členských států, tak z hlediska firem. Firmy musí pochopit, proč jsou otázky životního prostředí důležité, a musí lépe reagovat na požadavky, které klade nejen legislativa, ale také obchod, soukromí zákazníci, trh a další zájmové skupiny včetně široké veřejnosti. Promyšlený a aktivní přístup k ekologické konstrukci výrobků může navíc vést k mnoha tvůrčích změnám, novým nápadům a tím také k lidskému pokroku.