Introduction to EcoDesign Strategies - Predstavitev strategij ekolo?kega načrtovanja?zakaj, kaj in kako?

Welcome
19.12.2006
Introduction to EcoDesign Strategies - Predstavitev strategij ekolo?kega načrtovanja?zakaj, kaj in kako?
Title:
Predstavitev strategij ekološkega načrtovanja–zakaj, kaj in kako?

Authors:
Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Karl Heinz Zuber, Fraunhofer IZM

Abstract:
Osnovna zamisel ekološkega načrtovanja izdelkov je z izboljšanim načrtovanjem zmanjšati njegove vplive
na okolje skozi celotni življenjski cikel. Dve začetni ključni vprašanji v zvezi s tem sta: Zakaj je "okolje"
pomembno vprašanje, ki je še posebej zanimivo za gospodarske družbe? In kakšna je filozofija za
zakonodajnimi dejavnostmi denimo Evropske unije? Ko postane jasno, zakaj je okolje vprašanje tolikšnega
pomena, se gospodarske družbe laže proaktivno soočajo z zahtevami, ki jih ne postavljajo le
zakonodajalci, temveč tudi poslovni in zasebni kupci, trg in drugi deležniki. Poleg tega je za družbe, za
katere je značilen strateški in proaktivni pristop do ekološkega načrtovanja, precej bolj verjetno, da bodo
odprle vrata kreativnim inovacijam.Title:
An Introduction to EcoDesign Strategies - Why, what and how?

Authors:
Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Karl-Heinz Zuber, Fraunhofer IZM