Introduction - Ievads ekodizaina stratēģijās - kāpēc, ko un kā?

Welcome
01.11.2005
Introduction - Ievads ekodizaina stratēģijās - kāpēc, ko un kā?
Title:
Ievads ekodizaina stratēģijās - kāpēc, ko un kā?

Authors:
Dr. rer. nat. Irina Stobbe, Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Fraunhofer IZM, Germany

Abstract:
Ekodizaina pamatideja ir ietekmes uz vidi samazināšana visa produkta dzīves cikla laikā uzlabojot produkta dizainu. Saistībā ar to rodas divi būtiski jautājumi: Kāpēc “vide” ir nozīmīgs temats un kāda interese par vidi ir uzņēmumam? Un otrs: Kāda filozofija slēpjas aiz Eiropas Savienības likumdošanas aktivitātēm? Saprotot vides jautājumu nozīmīgumu, uzņēmumi paši būs ieinteresēti savā darbībā ņemt vērā ne tikai likumdošanas prasības, bet arī biznesa un privāto patērētāju vajadzības, kā arī tirgus un citu īpašnieku intereses. Turklāt uzņēmumi ar pozitīvu attieksmi pret ekodizainu ir atvērtāki arī pret inovācjām.Title:
Introduction to EcoDesign strategies

Authors:
Dr. rer. nat. Irina Stobbe, Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Fraunhofer IZM, Germany