O introducerein strategiilede EcoDesignCesunt, la cefolosesc, cum se aplica?

Welcome
19.10.2005
O introducerein strategiilede EcoDesignCesunt, la cefolosesc, cum se aplica?
Title:
O introducerein strategiilede EcoDesignCesunt, la cefolosesc, cum se aplica?

Authors:
Karsten Schischke, Fraunhofer IZM, Germany

Abstract:
Ideea de bazǎ în Eco Design este reducerea impactului asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viaţǎ a produselor printr-o proiectare îmbunǎtǎţitǎ a produsului. In aceastǎ privinţǎ, se pot pune douǎ întrebǎri:
  • 1. De ce este mediul o temǎ relevantǎ, în special pentru companii?
  • 2. Care este filozofia care stǎ în spatele activitǎţilor de reglementare ale (de exemplu) Uniunii Europene?
O datǎ gǎsit rǎspunsul la prima întrebare, întreprinderile sunt în mǎsurǎ sǎ adopte de o manierǎ pro-activǎ cerinţele care decurg nu numai din legislaţie, dar şi cele din partea clienţilor, a pieţei etc. In plus, acele companii care au o abordare strategicǎ şi pro-activǎ în ceea ce priveşte eco-proiectarea vor deschide mai uşor uşa spre inovare creativǎ.