An Introduction to EcoDesign Strategies? Why, what and how?

Welcome
01.11.2005
An Introduction to EcoDesign Strategies? Why, what and how?
Title:
An Introduction to EcoDesign Strategies? Why, what and how?

Author:
Andreas Middendorf

Abstract
Doğaya uyumluluk (eco-design) prensibine yönelik temel düşünce, geliştirilmiş ürün tasarımı sayesinde tüm ürün yaşam döngüsündeki çevresel etkilerin azaltılması fikrine dayanmaktadır. Bu bağlamda ilgili iki anahtar soru şudur :“çevre“ niçin şirketler için özel bir ilgi konusu oldu? ve; yasamaya ilişkin faaliyetlerin arkasında yatan felsefe nedir (örneğin Avrupa Birliği konusunda olduğu gibi)? Çevrenin neden özel ve önemli bir ilgi konusu olduğunun anlaşılması halinde şirketler sadece yasa koyucularının değil iş ve özel müşterilerin, pazarın ve diğer sermaye sahiplerinin taleplerini daha aktif bir biçimde karşılayabilmektedirler. Ayrıca doğa uyumlu tasarımlar konusunda stratejik ve etkin yaklaşımlara sahip olan şirketler yaratıcı yeniliklere kapı açmaya daha yatkındırlar.