Tematy Warsztatów

Welcome
15.03.2005
Tematy Warsztatów
SpacerMatrix-w190.gif

Tematy Warsztatów

Korzyści eko-projektowania:

 • Sukces przedsięwzięcia
 • Korzyści ekonomiczne
 • Aspekty marketingu

Jak pomyślnie zajmować się polityką i prawodawstwem Unii Europejskiej

 • IPP (Polityka Zintegrowanego Produktu)
 • EuP (Wymagania Eko-projektowania dla Produktów zużywających Energię)
 • EU-dyrektywy: WEEE (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz RoHS (o ograniczeniu wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko)
 • EMAS (zarządzanie środowiskiem)


Zasady eko-projektowania - co i jak robić ?

 • Metody i narzędzia
 • Ekonomia
 • Ekologiczne profile produktów
 • Deklaracja materiałów
 • Normy ISO
 • Ocena Cyklu Życia
 • Strategie wdrożenia Eko-projektowania
 • Związek systemów zarządzania ekologią z eko-projektowaniem
 • Powszechne dostarczanie"zielonych" produktów


Regionalne przykłady sukcesu

 • Przykłady przedsięwzięć MŚP
 • Inicjatywy stowarzyszeń przemysłowych
 • Wymagania producentów urządzeń (OEMs) względem dostawców komponentów
 • Wyniki bieżących prac badawczo-rozwojowych


Dyskusyjne forum wdrażania eko-projektowania

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń
 • Co dotyczy mnie jako MŚP?
 • Forum ekspertówCały program Warsztatów obejmuje:

 • Część 1:
  Korzyści Przedsiębiorstw z Eko-Projektowania
  (ok. 20 Warsztatów w całej Europie, każdy dostosowany do regionalnych potrzeb),


 • oraz następujące po nich warsztaty

 • Część 2:
  Najlepsze przykłady "zielonego" projektowania
  (indywidualne tematy będą ogłaszane)
  (ok. 8 Warsztatów w wybranych miejscach, każdy skupiający się na indywidualnych tematach).
Wszystkie Warsztaty będą trwały jeden dzień.