Hlavní oblasti programu semináře jsou následující

Welcome
11.03.2005
Hlavní oblasti programu semináře jsou následující
SpacerMatrix-w190.gif

Hlavní oblasti programu semináře jsou následující

Výhody ekologického návrhu

 • Obchodní úspěch
 • Ekonomické výhody
 • Marketingové aspekty


Jak se úspěšně vypořádat s předpisy a legislativou EU

 • IPP (Integrated Product Policy)
 • EuP (Eco-design requirements for Energy-using Products)
 • EU předpisy: WEEE (Waste electrical and electronic equipment) and RoHS (restrictions of hazardous substances)
 • EMAS (environmental management)


Základní přístup k ekologickému návrhu (eco-design) – co dělat a jak?

 • Metody a nástroje
 • Ekonomické aspekty
 • Profil ekologického výrobku
 • Deklarování používaných materiálů
 • ISO-normy
 • Životnost a likvidace výrobků
 • Strategie pro zavádění programu “Eco-design”
 • Propojení managementu životního prostředí s požadavky na “Eco-design”
 • Opatření k podpoře čistého prostředí


Regionální zkušenosti v ČR

 • Zkušenosti tuzemských podniků
 • Iniciativa Elektrotechnické asociace
 • Požadavky OEM na dodavatele součástek Výzkum a vývoj: dosavadní výsledky
 • Výzkum a vývoj: dosavadní výsledky


Diskusní fórum k programu “ eco-design”

 • Výměna vědomostí a zkušeností
 • Co je třeba si uvědomit a jak začít?
 • Diskuse mezi odborníkyProgram semináře:

 • Část 1:
  ”Eco-Design” a jeho ekonomický a obchodní přínos (Doc Ing. Ivan Szendiuch,CSc.)


 • Část 2: Praktické zkušenosti a poznatky tuzemských podniků (Odborníci z průmyslových podniků a odborných institucí budou referovat o svých praktických zkušenostech.)


 • Část 3:
  Společenský večer s diskusním fórem a občerstvením