обхват

Welcome
24.05.2005
обхват
SpacerMatrix-w190.gif

Отговорността на производителите към околната среда дава възможност за подобряване на дизайна на продукта и увеличаване успеха в бизнеса. Изобретателни и сполучливи подходи ще бъдат представени по време на серия семинари по ECO-DESIGN за малки и средни предприятия от електронния сектор.

Workshop Series on Eco-Design

for Small and Medium Sized Enterprises in the Electronics Sector


Европейската информационна компания представя законодателната рамка, стратегиите за превеждането в по-добро екологическо съответствие на веригата от доставки и недостатъчно развития еко-мениджмент. Осъзнайте: въздействието върху околната среда влияе върху вашите разходи! Спечелете предимствата в конкуренцията чрез ECO-DESIGN!Иновационните малки и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Тяхното влияние върху икономиката и ролята им за приноса на динамичната електронна индустрия за подобряването на екологично равновесие е от изключителна важност.

Новото европейско законодателство открива не само възможности, но и крие много предизвикателства за предприятията. Съответното предложение за директива относно енергоизползващи продукти (EuP) на ЕС се очаква да влезе в сила от 2006 г.?Екология + Икономия = ECO-DESIGN? е формулата на дизайна на продукта съобразен с околната среда. ECO-DESIGN e ситематично разглеждане на изискванията на околната среда в дизайна на продукта. Така съвместимостта на продукта с околната среда ще бъде повишавана през целия му жизнен цикъл.

Като се разглежда отблизо жизненият цикъл на продукта - включително производството му, употребата и приключването на цикъла, може да бъде намерен потенциал, който подобрява екологичността и икономичността на продукта,включващ:

  • енергийна ефективност на продукта
  • ограничаване на токсичните вещества
  • вторична употреба на продукти и компоненти, рециклиране
Влиянието върху околната среда може да бъде намалено чрез оптимизиране на дизайна на предмета. Оптимизацията не само спомага за опазването на околната среда, но и допринася за намаляването на разходите, увеличаването на ефективността и конкурентоспособността.От името на ЕК Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) и партньорите ще организират 28 семинара. Те ще се проведат от април до септември 2005 в 20 европейски страни. Кампанията за провишаване информираността за еco-design е насочена към малките и средните предприятия в елекронната индустрия.