Scope

Welcome
21.04.2005
Scope
SpacerMatrix-w190.gif

La responsabilitat ambiental del fabricant pot esdevenir una oportunitat de negoci per a dissenyar productes millors i incrementar l'èxit empresarial. Solucions prometedores i innovadores seran presentades i discutides en una

Sèrie de Jornades d'Eco-Disseny

Adreçades a petites i mitjanes empreses del sector elèctric-electrònic

Aquesta campanya informativa d'abast europeu es centrarà en el marc legal vigent i en les estratègies per a l'ambientalització de la cadena d'aprovisionament i de suport a la gestió ambiental. ¡Els impactes ambientals també són impactes en els vostres costos! ¡Poden obtenir-se avantatges competitives mitjançant l'eco-disseny!Les petites i mitjanes empreses innovadores són fonamentals per l'economia europea. La seva influència econòmica i ambiental en el conjunt de la indústria elèctrica-electrònica resulta de gran importància.

La nova legislació europea i estatal suposa nombroses oportunitats i a la vegada reptes per a les empreses. Addicionalment, l'esborrany de Directiva per a Productes que utilitzen Energia (EuP) s'espera que entri en vigor el 2006."Ecologia + Economia = Eco-disseny" és la fórmula pel disseny ambiental de productes. Eco-disseny és la consideració sistemàtica dels requisits ambientals en el disseny del producte. Així, la compatibilitat ambiental del producte es garanteix durant tot el seu cicle de vida.

Analitzant el cicle de vida del producte (incloent les etapes de producció, ús i final de vida), poden trobar-se nombroses oportunitats de millora ambiental i econòmica:

  • Eficiència energètica
  • Materials tòxics (restriccions en l'ús)
  • Reutilització de productes i components
  • Reciclatge de materials, etc.
Els impactes ambientals poden reduir-se mitjançat l'optimització del disseny del producte. Aquesta acció no únicament contribueix a la protecció del medi ambient, també facilita la reducció de costos, millora en l'eficiència, obtenció d'avantatges competitives, etc.28 Jornades seran organitzades pel Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) i els seus respectius socis en nom de la Comissió Europea. Es realitzaran entre abril i setembre de 2005 en 20 països de tota Europa. Dues jornades tindran lloc a Barcelona (13 de maig i 14 de juny). Aquesta campanya de disseminació de coneixements en eco-diseny en el sector elèctric-electrònic està especialment adreçada a petites i mitjanes empreses.