Temes de les Jornades

Welcome
27.04.2005
Temes de les Jornades
SpacerMatrix-w190.gif

Temes de les Jornades

Beneficis de l'eco-disseny

 • Èxit en el negoci
 • Beneficis econòmics, i
 • Marketing (diferenciació)


Política i legislació europea i espanyola. Com afrontar-la amb èxit?

 • IPP (Política Integrada de Producte)
 • EuP (requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia)
 • RAEE (Directiva sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics), Reial Decret 208/2005 (sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus) i RoHS (Directiva sobre restriccions en l'ús de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics)
 • EMAS (sistemes e gestió ambiental)


Aspectes bàsics en eco-disseny. Què fer? i Com fer-ho?

 • Mètodes i eines
 • Aspectes econòmics
 • Perfil ambiental del producte
 • Declaració de materials
 • Normes ISO
 • Avaluació de cicle de vida (ACV)
 • Implementació de l'eco-disseny
 • Sistemes de gestió ambiental i eco-disseny; i
 • Compres públiques verdes


Experiències de referència a Catalunya

 • Exemples i experiències reals de PiMEs
 • Iniciatives (indústria i administració)
 • Requisits del client (proveïdors); i
 • Recerca i desenvolupament: els resultats


Debat: "implementació de l'eco-disseny"

 • Intercanvi d'opinions i coneixements
 • Què és per a mi (= PiME) l'eco-disseny?
 • Opinió d'experts, etc.  La sèrie de Jornades inclou el següent:

  • Part 1:
   Beneficis en el negoci mitjançant l'Eco-Disseny
   Aprox. 20 Jornades per tota Europa.
   1 d'elles a Barcelona (13 de Maig).
   Totes elles amb una orientació totalment regional.Es preveu la realització de Jornades futures de seguiment.


  • Part 2:
   Jornades centrades en temes concrets (s'anunciaran més endavant)
   Aprox. 8 Jornades en determinades ciutats europees.
   1 d'elles a Barcelona (14 de Juny).
   Totes elles de temes concrets.

  Les Jornades tindran una durada d'un dia.