Omfanget af projektet

Welcome
07.06.2005
Omfanget af projektet
SpacerMatrix-w190.gif

Producenters miljøansvar kan være en god anledning til at designe mere miljøvenlige produkter og forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Fordelagtige og succesfulde tilgange hertil vil blive præsenteret på en

Workshop for EcoDesign

for små- og mellemstore virksomheder i elektroniksektoren.


En europæisk kampagne introducerer lovgivningsrammen, strategier for miljøforbedringer i produktkæden og miljøledelse. Et tema i workshoppen er at indvirkning på miljøet er lig en indvirkning på virksomhedens omkostninger. Opnå konkurrencemæssige fordele igennem EcoDesign!Innovative små og mellemstore virksomheder er rygraden i den europæiske økonomi. Din indflydelse på din virksomheds miljømæssige og økonomiske performance er derfor yderst vigtig.

Ny europæisk lovgivning medfører både muligheder og udfordringer for virksomhederne. EU-direktivet Directive on Energy using Products (EuP) forventes fx at træde i kraft i 2006.
"Økologi + Økonomi = Ecodesign" er formularen for miljøvenlig produktdesign. EcoDesign består i systematiske miljøover-vejelser i relation til produkts design. Der-igennem skal det sikres, at miljøhensyn indtænkes i alle faser af et produkts livscyklus.

Ved at tage et nærmere kig på et produkts livscyklus dvs. produktion, brugsfase og bortskaffelse, kan potentielle miljømæssige og økonomiske forbedringer findes i relation til:

  • optimering af produktets energieffektivitet
  • toksiske materialer, restriktioner på indholdsstoffer
  • genanvendelse af produkter og komponenter
Miljøbelastningen kan reduceres via optimering af produkts design. Denne optimering bidrager tillige typisk med forbedringer i omkostninger, effektivitet og konkurrencefordele.28 Workshops vil blive tilbudt via Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) og tilknyttede partnere på vegne af EU. Workshoppene vil finde sted fra april til september 2005 i mere end 20 europæiske lande. Målgruppen er små- og mellemstore virksomheder inden for elektroniksektoren.